4 Sep 2020 - 11 Sep 2020 | Norway
Hero Image
4 Sep 2020 - 11 Sep 2020
Norway
Horizon 2020 Green Deal Matchmaking

Horisont 2020 European Green Deal: Virtuell matchmaking 

4. - 11. september tilbyr Forskningsrådet og EU-nettverkene FINN-EU, Horisont: Bærekraftig Osloregion og Horisont Trøndelag et skreddersydd program for å bistå offentlige aktører, forskningsmiljøer og NGOer til å finne rett match for å søke på Horisont 2020 Green Deal-utlysninger. Sett av dagene, og finn rett match til din grønne utfordring! 

I september 2020 lyser Europakommisjonen ut ekstraordinære midler gjennom Horisont 2020 for å nå målene i European Green Deal. Alle Green Deal-utlysninger vil få søknadsfrist i slutten av januar 2021. Utlysningene legger vekt på viktigheten av tverrsektorielt samarbeid for å nå disse målene. Dette virtuelle matchmaking-arrangementet er derfor spesielt rettet mot aktører fra offentlig sektor, NGOer og ulike forskningsorganisasjoner med erfaring fra Horisont 2020 og/eller forpliktende ambisjoner om å søke på en Green Deal-utlysning. 

Gjennom deltakelse på dette arrangementet gir vi aktørene mulighet til å møte potensielle samarbeidspartnere.

I løpet av matchmaking-dagene ønsker vi å tilby deltagerne  

  • En digital møteplass for å pitche sin organisasjons utfordring/prosjektidé/kompetanse knyttet til relevante Green Deal topics.  
  • En mulighet til å bli bedre kjent med potensielle norske samarbeidspartnere gjennom Be2Match møter som deltagerne booker selv. 

Programmet og presentasjonene er på norsk, men det vil være anledning å stille spørsmål og delta i diskusjoner på engelsk

    Få trening i pitching og å lage en attraktiv profil for din organisasjon!

    Gjennom deltakelse på sesjonene som tar for seg ulike Green Deal utlysninger gis deltakerne mulighet til å pitche sin prosjektidé/utfordring eller forskningsfelt. I tillegg får deltakerne trening i lage en attraktiv profil ved registrering. 

    Deltakelse på matchmaking-dagene 4.-11. september vil også være god trening til deltakelse på Research & Innovation Days, som arrangeres av Europakommisjonen 22.-24. september. Dette er et viktig arrangement for deg som planlegger å søke Horisont Green Deal-utlysingen. Som deltaker får man oppdatert innsikt i ulike topics, i tillegg til at dette er en arena hvor man kan skaffe seg europeiske samarbeidspartnere. Europakommisjonen benytter B2Match-plattformen for sine arrangementer, inkludert R&I Days. 

    Dersom du ikke deltok på Forskningsrådets Horizon 2020 Green Deal-webinar 27. august, anbefaler vi deg å se opptak fra webinaret her